Tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ nhà ở cho người có công