Tháo gỡ khó khăn về nguồn nước và tình trạng ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc

Tình trạng ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Dung
Tình trạng ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Dung
Tình trạng ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top