Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây 500kV qua Quảng Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top