Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tháo dỡ xưởng sản xuất cau tuyển toàn lao động nước ngoài gây ô nhiễm môi trường

Xưởng sản xuất cau tươi được dựng lên trái phép, gây ô nhiễm nặng cho người dân địa phương. Ảnh: TT
Xưởng sản xuất cau tươi được dựng lên trái phép, gây ô nhiễm nặng cho người dân địa phương. Ảnh: TT