Tháo dỡ ăng-ten cũ, 2 nhân viên đài truyền thanh huyện tử vong

Cột ăng ten nằm trong khuôn viên UBND xã Thanh Hóa khi chưa tháo dỡ. Ảnh: CTV
Cột ăng ten nằm trong khuôn viên UBND xã Thanh Hóa khi chưa tháo dỡ. Ảnh: CTV
Cột ăng ten nằm trong khuôn viên UBND xã Thanh Hóa khi chưa tháo dỡ. Ảnh: CTV
Lên top