Dự án Panorama Nha Trang (Khánh Hòa):

Tháo dỡ 2 cần trục tháp treo trên đầu dân

Việc tháo dỡ 2 cần trục tháp tại dự án Panorama Nha Trang (Khánh Hòa) đang được chuẩn bị. Ảnh: M.T
Việc tháo dỡ 2 cần trục tháp tại dự án Panorama Nha Trang (Khánh Hòa) đang được chuẩn bị. Ảnh: M.T
Việc tháo dỡ 2 cần trục tháp tại dự án Panorama Nha Trang (Khánh Hòa) đang được chuẩn bị. Ảnh: M.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top