Thanh Xuân: “Sạn” trong quản lý trật tự đô thị vẫn còn tồn tại

Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân thông tin tại giao ban báo chí chiều 17.7
Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân thông tin tại giao ban báo chí chiều 17.7
Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân thông tin tại giao ban báo chí chiều 17.7
Lên top