Thanh Trì còn thiếu tiêu chí nào để từ huyện thành quận?

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì thông tin báo chí chiều 14.7. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì thông tin báo chí chiều 14.7. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì thông tin báo chí chiều 14.7. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top