Thanh tra vụ “người dân mất mùa điều” ở tỉnh Bình Phước

Hình ảnh một vườn điều chỉ còn thân và cành, sau khi phun thuốc theo tư vấn của cán bộ xã. Ảnh: Trần Oanh
Hình ảnh một vườn điều chỉ còn thân và cành, sau khi phun thuốc theo tư vấn của cán bộ xã. Ảnh: Trần Oanh
Hình ảnh một vườn điều chỉ còn thân và cành, sau khi phun thuốc theo tư vấn của cán bộ xã. Ảnh: Trần Oanh