Thanh tra việc “thầy giáo dạy giỏi kêu cứu vì cho rằng bị trù dập”

Thầy Lê Văn Cương bên thiết bị dạy học là chiếc điện thoại kết nối bluetooth dạy Tiếng Anh. Ảnh: Nguyên Dũng
Thầy Lê Văn Cương bên thiết bị dạy học là chiếc điện thoại kết nối bluetooth dạy Tiếng Anh. Ảnh: Nguyên Dũng
Thầy Lê Văn Cương bên thiết bị dạy học là chiếc điện thoại kết nối bluetooth dạy Tiếng Anh. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top