Thanh tra về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại huyện đảo Cồn Cỏ

Bờ kè ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: LC.
Bờ kè ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: LC.
Bờ kè ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: LC.
Lên top