Thanh tra tỉnh Đắk Nông: Sẽ làm rõ việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế

Nhiều trang thiết bị y tế được nhập về chưa phát huy được hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: Lin Xong
Nhiều trang thiết bị y tế được nhập về chưa phát huy được hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: Lin Xong
Nhiều trang thiết bị y tế được nhập về chưa phát huy được hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: Lin Xong
Lên top