Thanh tra Sở TNMT vi phạm phòng dịch: Bí thư tỉnh yêu cầu nhắc nhở cán bộ

Ông Chính cố thủ trong xe ô tô khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Minh Châu
Ông Chính cố thủ trong xe ô tô khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Minh Châu
Ông Chính cố thủ trong xe ô tô khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Minh Châu
Lên top