ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XƠ SỢI ĐÌNH VŨ:

Thanh tra kiến nghị Bộ Công an điều tra