Thanh tra kết luận nhiều tồn tại tại BQL rừng phòng hộ sông Thạch Hãn

Ông Trần Hữu Minh – Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra vào ngày 5.3 tại trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Ảnh: Thanh tra tỉnh Quảng Trị.
Ông Trần Hữu Minh – Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra vào ngày 5.3 tại trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Ảnh: Thanh tra tỉnh Quảng Trị.
Ông Trần Hữu Minh – Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra vào ngày 5.3 tại trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Ảnh: Thanh tra tỉnh Quảng Trị.
Lên top