Thanh tra Hà Nội nói gì trước kiến nghị của người dân Đồng Tâm?

Người dân xã Đồng Tâm căng băng rôn khẩu hiệu trên đất đồng Sênh. Ảnh Cao Nguyên.
Người dân xã Đồng Tâm căng băng rôn khẩu hiệu trên đất đồng Sênh. Ảnh Cao Nguyên.
Người dân xã Đồng Tâm căng băng rôn khẩu hiệu trên đất đồng Sênh. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top