Thanh tra đất rừng Sóc Sơn: Nhà gia đình ca sĩ Mỹ Linh có vi phạm

Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh.
Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh.
Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top