Thanh tra Chính phủ thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại Kiên Giang

Quang cảnh buổi triển khai kế hoạch thanh tra.
Quang cảnh buổi triển khai kế hoạch thanh tra.
Quang cảnh buổi triển khai kế hoạch thanh tra.
Lên top