Thanh tra Chính phủ sẽ yêu cầu GĐ Sở TNMT Yên Bái giải trình khoản vay 20 tỷ xây “biệt phủ“

Khu nhà của ông Phạm Sỹ Quý - GIám đốc Sở TNMT Yên Bái.
Khu nhà của ông Phạm Sỹ Quý - GIám đốc Sở TNMT Yên Bái.
Khu nhà của ông Phạm Sỹ Quý - GIám đốc Sở TNMT Yên Bái.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top