Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại vụ Đồng Tâm

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh thông tin báo chí về vụ đất đai Đồng Tâm.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh thông tin báo chí về vụ đất đai Đồng Tâm.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh thông tin báo chí về vụ đất đai Đồng Tâm.
Lên top