Thanh tra Chính phủ kiểm tra dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô bị người dân có đất bị thu hồi khiếu nại ròng rã gần 20 năm qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô bị người dân có đất bị thu hồi khiếu nại ròng rã gần 20 năm qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô bị người dân có đất bị thu hồi khiếu nại ròng rã gần 20 năm qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top