Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại các dự án BOT tại TPHCM

Cầu Phú Mỹ - 1 trong những dự án BOT ở TPHCM. Ảnh: LĐO
Cầu Phú Mỹ - 1 trong những dự án BOT ở TPHCM. Ảnh: LĐO
Cầu Phú Mỹ - 1 trong những dự án BOT ở TPHCM. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM