Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại các dự án BOT tại TPHCM

Cầu Phú Mỹ - 1 trong những dự án BOT ở TPHCM. Ảnh: LĐO
Cầu Phú Mỹ - 1 trong những dự án BOT ở TPHCM. Ảnh: LĐO