Thanh tra Chính phủ: Bộ Y tế phải nghiêm túc kiểm điểm cán bộ vụ VN Pharma

Buổi công bố kết luận của thanh tra Chính phủ tại Bộ Y tế sáng 20.9. Ảnh T.Hưng
Buổi công bố kết luận của thanh tra Chính phủ tại Bộ Y tế sáng 20.9. Ảnh T.Hưng
Buổi công bố kết luận của thanh tra Chính phủ tại Bộ Y tế sáng 20.9. Ảnh T.Hưng
Lên top