Thanh tra Bộ Xây dựng kiểm tra dự án bị chính quyền Đà Nẵng tuyên bố cưỡng chế