Thanh tra 2 công trình thủy lợi 15 tỉ đồng hơn 15 năm vẫn chưa xây xong

Một đoạn kênh nối vào tuyến kênh Suối Lách ở xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc). Ảnh: Phạm Duy
Một đoạn kênh nối vào tuyến kênh Suối Lách ở xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc). Ảnh: Phạm Duy
Một đoạn kênh nối vào tuyến kênh Suối Lách ở xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc). Ảnh: Phạm Duy
Lên top