Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh sắt dài gần 2m lao thẳng từ trên cao xuống chợ

Thanh sắt dài gần 2m lao từ trời xuống khiến nhiều người tháo chạỵ vì hoảng sợ. ảnh:NDCC
Thanh sắt dài gần 2m lao từ trời xuống khiến nhiều người tháo chạỵ vì hoảng sợ. ảnh:NDCC