Thành phố yêu cầu dừng, chùa Ba Vàng vẫn cúng “oan gia trái chủ”?

Chùa Ba Vàng. Ảnh: N.H
Chùa Ba Vàng. Ảnh: N.H
Chùa Ba Vàng. Ảnh: N.H
Lên top