Thành phố Vinh sẽ test nhanh toàn dân, quyết “bóc” hết F0

TP Vinh (Nghệ An) sẽ triển khai test nhanh COVID-19 cho khoảng 500.000 người. Ảnh: Anh Tú
TP Vinh (Nghệ An) sẽ triển khai test nhanh COVID-19 cho khoảng 500.000 người. Ảnh: Anh Tú
TP Vinh (Nghệ An) sẽ triển khai test nhanh COVID-19 cho khoảng 500.000 người. Ảnh: Anh Tú
Lên top