Thành phố Trà Vinh có chủ tịch mới

Ông Dương Hiền Hải Đăng (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh
Ông Dương Hiền Hải Đăng (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh
Ông Dương Hiền Hải Đăng (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top