Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM chính thức thành lập

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Thủ Đức cho lãnh đạo TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Thủ Đức cho lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Thủ Đức cho lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Lên top