Thành phố Thủ Đức sau hơn 1 tháng vận hành: Khắc phục các phát sinh, ưu tiên giải quyết hồ sơ cho dân

Người dân đến làm thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ). Ảnh: Minh Quân
Người dân đến làm thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ). Ảnh: Minh Quân
Người dân đến làm thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ). Ảnh: Minh Quân
Lên top