Thành phố Thủ Đức phong tỏa 2 phường hơn 95.000 dân

Toàn địa bàn TP.HCM có 1.528 khu vực đang áp dụng biện pháp cách ly y tế, phong tỏa. Ảnh: Vũ Tú
Toàn địa bàn TP.HCM có 1.528 khu vực đang áp dụng biện pháp cách ly y tế, phong tỏa. Ảnh: Vũ Tú
Toàn địa bàn TP.HCM có 1.528 khu vực đang áp dụng biện pháp cách ly y tế, phong tỏa. Ảnh: Vũ Tú
Lên top