Thành phố Thủ Đức: Kỳ vọng đóng góp 30% GRDP cho TP.Hồ Chí Minh

Xa lộ Hà Nội - một góc Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Xa lộ Hà Nội - một góc Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Xa lộ Hà Nội - một góc Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Lên top