Thành phố Thủ Đức: Đề xuất thay đổi trụ sở làm việc của nhiều cơ quan

Trụ sở UBND, HĐND Thành phố Thủ Đức ở số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi.  Ảnh: H.K
Trụ sở UBND, HĐND Thành phố Thủ Đức ở số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi. Ảnh: H.K
Trụ sở UBND, HĐND Thành phố Thủ Đức ở số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi. Ảnh: H.K
Lên top