Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỉ đồng đầu tư phát triển 5 năm tới

Hạ tầng giao thông Thành phố Thủ Đức sẽ được tiếp tục đầu tư mạnh mẽ thời gian tới.  Ảnh: Minh Quân
Hạ tầng giao thông Thành phố Thủ Đức sẽ được tiếp tục đầu tư mạnh mẽ thời gian tới. Ảnh: Minh Quân
Hạ tầng giao thông Thành phố Thủ Đức sẽ được tiếp tục đầu tư mạnh mẽ thời gian tới. Ảnh: Minh Quân
Lên top