Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân

Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân là ý kiến của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội VINASA Việt Nam về xây dựng TPTM. Ảnh: TT
Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân là ý kiến của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội VINASA Việt Nam về xây dựng TPTM. Ảnh: TT
Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân là ý kiến của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội VINASA Việt Nam về xây dựng TPTM. Ảnh: TT
Lên top