Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân

Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân là ý kiến của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội VINASA Việt Nam về xây dựng TPTM. Ảnh: TT
Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân là ý kiến của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội VINASA Việt Nam về xây dựng TPTM. Ảnh: TT
Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân là ý kiến của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội VINASA Việt Nam về xây dựng TPTM. Ảnh: TT
Lên top