Thành phố thông minh - người dân phải là trung tâm của mọi tiêu chuẩn

Thành phố thông minh phải đặt người dân là trung tâm như việc ứng dụng CNTT để giải quyết vấn đề nước sạch, giao thông. Ảnh: TT
Thành phố thông minh phải đặt người dân là trung tâm như việc ứng dụng CNTT để giải quyết vấn đề nước sạch, giao thông. Ảnh: TT
Thành phố thông minh phải đặt người dân là trung tâm như việc ứng dụng CNTT để giải quyết vấn đề nước sạch, giao thông. Ảnh: TT
Lên top