Thành phố Phú Quốc xây dựng cụm hoa Bạch Đằng cho người dân du xuân

Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) xây dựng cụm hoa Bạch Đằng mừng xuân Tân Sửu cho người dân du xuân. Ảnh: Ngân Nguyễn
Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) xây dựng cụm hoa Bạch Đằng mừng xuân Tân Sửu cho người dân du xuân. Ảnh: Ngân Nguyễn
Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) xây dựng cụm hoa Bạch Đằng mừng xuân Tân Sửu cho người dân du xuân. Ảnh: Ngân Nguyễn
Lên top