Thành phố phía bắc tỉnh Thanh - tại sao không?

Nhà máy ximăng Bỉm Sơn. Ảnh: P.D
Nhà máy ximăng Bỉm Sơn. Ảnh: P.D
Nhà máy ximăng Bỉm Sơn. Ảnh: P.D
Lên top