Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phát phiếu đi siêu thị cho dân

Người dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm sẽ được phát phiếu đi siêu thị. Ảnh: Huỳnh Hải.
Người dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm sẽ được phát phiếu đi siêu thị. Ảnh: Huỳnh Hải.
Người dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm sẽ được phát phiếu đi siêu thị. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top