Thành phố Lạng Sơn tạm dừng hoạt động karaoke, thể hình, yoga, spa từ 24.11

Phòng tập gym, yoga,... trên địa bàn TP.Lạng Sơn tạm dừng hoạt động từ 24.11. Ảnh: LĐO.
Phòng tập gym, yoga,... trên địa bàn TP.Lạng Sơn tạm dừng hoạt động từ 24.11. Ảnh: LĐO.
Phòng tập gym, yoga,... trên địa bàn TP.Lạng Sơn tạm dừng hoạt động từ 24.11. Ảnh: LĐO.
Lên top