Thành phố Hồ Chí Minh thông tin sự cố nhiều website gián đoạn truy cập

Website quận Gò Vấp trong hệ thống www.hochiminhcity.gov.vn đã hoạt động trở lại bình thường vào lúc 18 giờ 15 ngày 19.8 (chụp màn hình).
Website quận Gò Vấp trong hệ thống www.hochiminhcity.gov.vn đã hoạt động trở lại bình thường vào lúc 18 giờ 15 ngày 19.8 (chụp màn hình).
Website quận Gò Vấp trong hệ thống www.hochiminhcity.gov.vn đã hoạt động trở lại bình thường vào lúc 18 giờ 15 ngày 19.8 (chụp màn hình).
Lên top