Thành phố Hồ Chí Minh: Những huyện ngoại thành nào có khả năng lên quận?

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 34 nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Ảnh: M.Q
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 34 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: M.Q
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 34 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: M.Q
Lên top