Thành phố Hà Tĩnh kết thúc cách ly y tế về phòng dịch COVID-19

Chốt phía nam thành phố Hà Tĩnh trước thời khắc kết thúc thực hiện vùng cách ly y tế vào trưa 18.6. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt phía nam thành phố Hà Tĩnh trước thời khắc kết thúc thực hiện vùng cách ly y tế vào trưa 18.6. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt phía nam thành phố Hà Tĩnh trước thời khắc kết thúc thực hiện vùng cách ly y tế vào trưa 18.6. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top