Thành phố Hà Tĩnh cho học trực tiếp trở lại, chỉ trừ các lớp có F0

Thành phố Hà Tĩnh cho học sinh học trực tiếp trở lại từ 15.11. Ảnh: Trần Tuấn.
Thành phố Hà Tĩnh cho học sinh học trực tiếp trở lại từ 15.11. Ảnh: Trần Tuấn.
Thành phố Hà Tĩnh cho học sinh học trực tiếp trở lại từ 15.11. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top