Thành phố Hà Nội chưa muốn tiếp nhận các chuyến bay đến Nội Bài

Thành phố Hà Nội chưa muốn tiếp nhận các chuyến bay chở khách đến Nội Bài. Ảnh GT
Thành phố Hà Nội chưa muốn tiếp nhận các chuyến bay chở khách đến Nội Bài. Ảnh GT
Thành phố Hà Nội chưa muốn tiếp nhận các chuyến bay chở khách đến Nội Bài. Ảnh GT
Lên top