Thành phố Gold Coast (Australia) hỗ trợ Đà Nẵng đào tạo nhân lực

Đà Nẵng kí biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế, giáo dục với tthành phố Gold Coast (Australia) bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Công Tâm
Đà Nẵng kí biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế, giáo dục với tthành phố Gold Coast (Australia) bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Công Tâm
Đà Nẵng kí biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế, giáo dục với tthành phố Gold Coast (Australia) bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Công Tâm
Lên top