Thành phố du lịch ít bãi gửi xe, nhiều biển cấm đỗ

Đường rộng, nhiều quán ăn nhưng biển cấm đỗ mọc dày đặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường rộng, nhiều quán ăn nhưng biển cấm đỗ mọc dày đặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường rộng, nhiều quán ăn nhưng biển cấm đỗ mọc dày đặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top