Thành phố “4 An” nhưng người sử dụng ma tuý tăng gần 10% mỗi năm

Việc mua bán ma tuý tổng hợp tại TP.Đà Nẵng vẫn diễn ra ngang nhiên ở cổng bệnh viện, trung tâm thành phố. Ảnh: CAĐN
Việc mua bán ma tuý tổng hợp tại TP.Đà Nẵng vẫn diễn ra ngang nhiên ở cổng bệnh viện, trung tâm thành phố. Ảnh: CAĐN
Việc mua bán ma tuý tổng hợp tại TP.Đà Nẵng vẫn diễn ra ngang nhiên ở cổng bệnh viện, trung tâm thành phố. Ảnh: CAĐN
Lên top