Thanh niên xung phong làm ở vùng đặc biệt khó khăn được miễn gọi nhập ngũ

Lên top